bthitech.com
Đang tải dữ liệu...


EU-850 Đào tạo máy thu truyền hình kỹ thuật số

Hướng tới việc học các nội dung về lý thuyết và thực hành của máy thu truyền hình kỹ thuật số cũng như cơ sở và các quá trình liên quan đến việc truyền dẫn, tiếp nhận và phân phối của truyền hình kỹ thuật số.
EU-850 là một thiết bị định hướng để học tập các nội dung lý thuyết và thực tiễn về hoạt động của máy thu truyền hình kỹ thuật số (vệ tinh, mặt đất và cáp) cũng như cơ sở và các quá trình liên quan đến truyền dẫn , nhận và phân phối của truyền hình kỹ thuật số (COFDM, QPSK và QAM).
Thiết bị bao gồm một màn hình hiển thị đồ họa 5”-TFT, cho phép hình dung các điều chỉnh kênh kỹ thuật số (và các kênh tương tự khi tiếp nhận trên mặt đất), và cũng cung cấp tất cả các tính năng của một máy đo mạnh mẽ chuyên nghiệp.

                   

Điều chỉnh

45-865 MHz và 950-2.150 MHz

Tiếp nhận

Tương tự

Số

 

Mặt đất (Hệ thống PAL, SECAM and NTSC)

Mặt đất (COFDM), Vệ tinh (QPSK) và Cáp (QAM) Định dạng hình (MPEG-2 / DVB (MP@ML)

Danh sách dịch vụ giải mã. Danh sách dịch vụ và PIDs

Đo số

DVB-T (COFDM)

DVB-C (QAM) DVB-S (QPSK)

 

Nguồn, CBER, VBER, Mer, C / N

Nguồn, BER, Mer, C / N

Nguồn, CBER, VBER, Mer, C / N

Chức năng

Xác định tự động các tín hiệu tương tự và số, sơ đồ khối hoạt động với các điểm thử nghiệm, hỗi trợ các nguồn đơn vị mở rộng, tín hiệu 22 kHz và DiSEqC 1.2

Phân tich phổ

- Đối tác -
   Tỉ giá