bthitech.com
Đang tải dữ liệu...


Echotel® 344/345

Echotel® 344/345 Remote Mount Ultrasonic Non-Contact Transmitters

-          Sóng siêu âm được phát đi từ Trasmitter, thời gian cần cho sóng phản hồi từ bề mặt và quay trở lại Transmitter sẽ được đo lại

-          Phù hợp các ứng dụng đo mức, thể tích chất lỏng…

-          Không bị ảnh hưởng bởi các yếu tố tỉ trọng, độ nhớt hoặc hằng số dẫn điện của môi chất

-          Dễ dàng lập trình với các phím chức năng

-          4 rơ le SPDT 10A

-          Có mật khẩu bảo vệ

-          Đầu ra cách ly 4-20 mA và đầu ra RS-232


Sản phẩm khác
- Đối tác -
   Tỉ giá