bthitech.com
Đang tải dữ liệu...


EC-796 Hệ thống đào tạo thông tin số

Thiết bị này được thiết kế để giảng dậy về hệ thống truyền dẫn kỹ thuật số, bao gồm các mô-đun phát và nhận (dễ cài đặt)
Gồm có hai mô-đun, phát và nhận. Có một số loại nguồn phát, các kênh truyền dẫn, nhận, điều chế và giải điều chế, để cấu hình các hệ thống truyền tải kỹ thuật số khác nhau. Ví dụ, hệ thống cho phép so sánh những ưu điểm của hệ thống truyền tải khác nhau, kể cả những sợi quang học cơ  bản, hoặc để phân tích các hiện tượng giao thoa giữa các kênh.

Điều chế

ASK, FSK, BPSK, QAM, QPSK, DQPSK

Đầu vào

Máy phát điện, microphone/dao động, tai nghe

Truyền dẫn

Dây đôi, cáp đồng trục, sợi quang, Infra Red và vô tuyến

- Đối tác -
   Tỉ giá