bthitech.com
Đang tải dữ liệu...


EC-696 Hệ thống đào tạo thông tin tương tự

Đây là nhưng thiết bị phát, các kênh truyền dẫn, thu, hệ thống điều chế và giả điều chế số thiết kế để dế dàng sử dụng cho việc cài đặt hệ thống truyền dẫn tương tự.
Gồm có hai mô-đun, phát và nhận. Có một số loại nguồn phát, các kênh truyền dẫn, nhận, điều chế và giải điều chế, để cấu hình hệ thống truyền dẫn tương tự khác nhau. Ví dụ, hệ thống cho phép so sánh những ưu điểm của hệ thống truyền dẫn khác nhau, bao gồm những sợi quang học cơ bản, hoặc để phân tích các hiện tượng giao thoa giữa các kênh.

 

Điều chế

AM, FM, PWM, FDM

Đầu vào/đầu ra

Máy phát điện, microphone / dao động, tai nghe

Truyền dẫn

Dây đôi, cáp đồng trục, sợi quang, Infra Red và vô tuyến

- Đối tác -
   Tỉ giá