bthitech.com
Đang tải dữ liệu...


Van cầu D Series
- Thỏa mãn các yêu cầu trong các ngành công nghiệp hóa, lọc hóa dầu… - Ứng dụng các phát minh mới trong công nghệ chế thiết kế, vật liệu chế tạo giúp nâng cao độ tin cậy trong hầu hết các yêu cầu ứng dụng điều khiển đóng cắt…
Van cầu Series M1 & M2
- Phù hợp các ứng dụng trong công nghiệp giấy và bột giấy - Ứng dụng các phát minh công nghệ trong thiết kế, vật liệu giúp cải tiến độ tin cậu, loại trừ khả dừng sửa chữa hệ thống liên tục
Trang 1 trong 1 1
- Đối tác -
   Tỉ giá