bthitech.com
Đang tải dữ liệu...


FLS-300
Hoạt động linh hoạt, nguồn sáng có ba bước sóng đơn mode trên một cổng duy nhất, hoặc bốn bước sóng (hai đa mode và hai đơn mode) trên 2 cổng.
FiberBasix 500
Bao gồm một bộ sảm phẩm: Máy đo công suất quang EPM-500 và máy phát quang ELS-500, có bộ nhớ 1000 kết quả đo.
FiberBasix 100
Bao gồm một bộ sản phẩm: Máy đo công suất quang EPM-100 và máy phát quang ELS-100, cung cấp các chức năng đo đơn giản trong việc xác định độ suy giảm của tín hiệu trong quá trình sử lý sự cố mạng cáp quang
FiberBasix 50
Bao gồm một bộ sản phẩm: Máy đo công suất quang EPM-50 và máy phát quang ELS-50.
Trang 1 trong 1 1
- Đối tác -
   Tỉ giá