bthitech.com
Đang tải dữ liệu...


Thiết bị đo HD RANGER+
HD RANGER+ là một thiết bị phân tích các tiêu chuẩn phát sóng tuyền hình trên toàn thế giới. Những công nghệ truyền hình mới nhất như DVB-T2/C2/S2 (bao gồm DVB-T/C/S) trong MPEG-2 cũng như MPEG-4 đều được quản lý dễ dàng trên sản phẩm này.
PROMAX 10 SE
Thiết bị đo PROMAX-10 SE được sử dụng để hỗ trợ việc lắp đặt, xác minh và bảo trì cho các hệ thống FM radio, MATV, CATV và MMDS, bao gồm cả băng phụ (return path)
Thiết bị đo TVHUNTER+
TVHUNTER+ là một thiết bị đo cầm tay nhỏ gọn, thiết bị hỗ trợ đo truyền hình kỹ thuật số mặt đất cho cả hệ thống DVB-T và DVB-T2.
TV EXPLORER HD+
Thiết bị đo đồng bộ SyncWatch-110
Khi các mạng di động Backhaul mở ra để hỗ trợ truyền gói (packet-based transmissions), việc duy trì duy trì đồng bộ hóa mạng lưới chính xác trở thành một yếu tố quan trọng đối với hiệu suất mạng. Thiết bị đo đồng bộ SyncWatch-110 của Hãng EXFO là một giải pháp toàn diện cho việc đo đồng bộ dễ dàng trọng mạng lưới.
Trang 1 trong 4 1 2 3 4 > >>
- Đối tác -
   Tỉ giá