bthitech.com
Đang tải dữ liệu...


Thiết bị đo đồng bộ SyncWatch-110
Khi các mạng di động Backhaul mở ra để hỗ trợ truyền gói (packet-based transmissions), việc duy trì duy trì đồng bộ hóa mạng lưới chính xác trở thành một yếu tố quan trọng đối với hiệu suất mạng. Thiết bị đo đồng bộ SyncWatch-110 của Hãng EXFO là một giải pháp toàn diện cho việc đo đồng bộ dễ dàng trọng mạng lưới.
Trang 1 trong 1 1
- Đối tác -
   Tỉ giá