bthitech.com
Đang tải dữ liệu...


EC-696 Hệ thống đào tạo thông tin tương tự
Đây là nhưng thiết bị phát, các kênh truyền dẫn, thu, hệ thống điều chế và giả điều chế số thiết kế để dế dàng sử dụng cho việc cài đặt hệ thống truyền dẫn tương tự.
EU-850 Đào tạo máy thu truyền hình kỹ thuật số
Hướng tới việc học các nội dung về lý thuyết và thực hành của máy thu truyền hình kỹ thuật số cũng như cơ sở và các quá trình liên quan đến việc truyền dẫn, tiếp nhận và phân phối của truyền hình kỹ thuật số.
EC-796 Hệ thống đào tạo thông tin số
Thiết bị này được thiết kế để giảng dậy về hệ thống truyền dẫn kỹ thuật số, bao gồm các mô-đun phát và nhận (dễ cài đặt)
EF-970 Hệ thống đào tạo thông tin sợi quang
Dễ dàng đào tạo, giải thích và thử nghiệm các hệ thống thông tin sợi quang, cũng như các su hướng thực tế mới nhất.
Trang 1 trong 1 1
- Đối tác -
   Tỉ giá