bthitech.com
Đang tải dữ liệu...


Leakwise ID-227WL
Phát hiện và giám sát sự rò rỉ dầu trong nước công nghệ không dây cho các ứng dụng ở ngoài khơi
Leakwise ID-227
Phát hiện sự rò rỉ hydrocacbon trong nước cho các ứng dụng ngoài khơi, các phá,, sông, các kênh dẫn, các ao hồ dự trữ lớn
Leakwise ID-225
Giám sát bề dày lớp hydrocacbon cho trong các thiết bị phân tách – lọc dầu/nước, các giếng ngầm, các bình chứa ( ẩm ), các bồn và các ao hồ…
Leakwise ID-223
Phát hiện sự dò rỉ hydroncacbon trên mặt nước trong các bình chứa dầu, bồn chứa, ao hồ và các giếng ngầm…
Leakwise ID-221
Phát hiện sự dò rỉ hydroncacbon trên mặt nước trong các bình chứa dầu, bồn chứa, ao hồ và các giếng ngầm...
Trang 1 trong 2 1 2 > >>
- Đối tác -
   Tỉ giá