bthitech.com
Đang tải dữ liệu...


FiberBasix 100
Bao gồm một bộ sản phẩm: Máy đo công suất quang EPM-100 và máy phát quang ELS-100, cung cấp các chức năng đo đơn giản trong việc xác định độ suy giảm của tín hiệu trong quá trình sử lý sự cố mạng cáp quang
FiberBasix 50
Bao gồm một bộ sản phẩm: Máy đo công suất quang EPM-50 và máy phát quang ELS-50.
FiberBasix 500
Bao gồm một bộ sản phẩm: Máy đo công suất quang EPM-500 và máy phát quang ELS-500, có bộ nhớ 1000 kết quả đo.
FPM-600
Máy đo công suất quang FPM-600, cung cấp 1000 bộ nhớ dữ liệu đo và có thể chuyển đổi, quản lý dễ dàng qua cáp USB với máy tính. Đi kèm với hơn 40 bước sóng đã được hiệu chuẩn.
FPM-300
Máy đo công suất quang FPM-300, tự động hiệu chỉnh các thông số thích hợp khi kết hợp với FLS-300 và FOT-300
Trang 1 trong 1 1
- Đối tác -
   Tỉ giá